Dịch vụ xin visa Hong Kong tại Đà Nẵng


Cập nhật: 08/04/2014

Dịch vụ xin visa Hong Kong có hộ khẩu ở Đà Nẵng: Chúng tôi hàng năm làm thủ tục xin cấp và gia gia hạn visa Hong Kong cho hàng ngàn lượt người Việt Nam đi Hong Kong

Những lý do khiến khách hàng trong nhiều năm qua lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi là vì:

Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin visa Hong Kong như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa Hong Kong cho khách hàng;
- Tư vấn thủ tục xin visa Hong Kong
- Tư vấn về thời hạn đóng Visa, gia hạn Visa...
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin visa  Hong Kong, Trung Quốc;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.