Dịch vụ xin visa Hong Kong tại Quảng Trị


Cập nhật: 04/04/2014

Dịch vụ xin visa Hong Kong có hộ khẩu ở Quảng Trị: Chúng tôi hàng năm làm thủ tục xin cấp và gia hạn visa Hong Kong cho hàng ngàn lượt người Việt Nam đi Hong Kong 

Những lý do khiến khách hàng trong nhiều năm qua lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi là vì:

Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin visa Hong Kong như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa Hong Kong cho khách hàng;
- Tư vấn thủ tục xin visa Hong Kong;
- Tư vấn về thời hạn đóng Visa, gia hạn Visa...
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin visa Hong Kong
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Kính mong hợp tác!