Thủ tục xin thị thực Trung Quốc


Cập nhật: 08/07/2015

Tháng tới bạn muốn sang Trung Quốc , bạn đang tìm hiểu thị thực vào Trung Quốc như thế nào? thời gian xin thị thực vào Trung Quốc mất bao lâu? cơ quan nào đủ thẩm quyền để cấp thị thực Trung Quốc

 Thủ tục xin thị thực Trung Quốc cho người quốc tịch Việt Nam gồm:

Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)

02 hình 4 x 6 (nền trắng)

CMND (bản sao)

Thông tin của người làm thị thực Trung Quốc như số điện thoại, tên người thân, địa chỉ

**. Thủ tục xin thị thực Trung Quốc cho người quốc tịch nước ngoài

02 hình 4 x 6

Hộ chiếu (bản chính, còn hạn ít nhất 6 tháng)

Visa Việt Nam (còn hạn)

Thẻ tạm trú tại Việt Nam (bản sao, nếu có)

Thông tin của người làm thị thực Trung Quốc như số điện thoại, tên người thân, địa chỉ

Giấy phép lao động (bản sao, nếu có) 

Cơ quan đủ thầm quyền cấp thị thực là đại sứ quán Trung Quốc và Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

Thời gian làm 4-5 ngày làm việc!